Cart 0

Офіційні правила проведення рекламної акції «10 000 з MIVA»

1. Організатор Акції

1.1. Організатором акції є Фізична особа-підприємець Макаренко Ірина Анатоліївна, що діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ від 08.12.2017 р., номер запису 2 072 000 0000 041471, що зареєстрована за адресою: 03146, м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 23 кв.68 (далі – Організатор акції).

1.2. Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «10 000 з MIVA» отримай 10 000 гривень» (далі — Акція) визначають порядок та умови її проведення. Акція не є азартною грою, і її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. 

1.3. Участь в Акції означає повну згоду її Учасника з усіма умовами та повне й беззастережне їх прийняття. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цього Положення на сайті: https://miva.in.ua

1.4. Організатор акції не несе відповідальності за не ознайомлення учасника Акції з Правилами.

2. Термін та територія проведення Акції

2.1. Період проведення Акції: з 1 серпня 2021 року по 30 грудня 2021 року (включно). 

2.2. Територія проведення Акції: вся Україна (за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII, Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 р., № 1680-VII, Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р., № 2268-VIII):

3. Мета Акції:

3.1. Метою проведення Акції є залучення покупців та підвищення попиту на товари ТМ «M MIVA», що реалізуються через торгові точки та мережу інтернет.

4.  Предмет та умови участі  Акції 

4.1. Предметом Акції є право учасників отримати грошовий приз у сумі 10 000 грн. на умовах цих Правил. Загальний подарунковий фонд акції 10 000 гривень (десять тисяч гривень 00 копійок). 

4.2. Кожному учаснику акції, який здійснив та оплатив замовлення у період дії акції з 01.08.2021 року по 29.12.2021 року (включно) присвоюється порядковий номер. Визначення переможця відбувається рандомним шляхом (прим. – шляхом генерації випадкових чисел). Переможцем стає учасник Акції порядковий номер якого було обрано системою.

4.2. Учасником Акції можуть стати всі дієздатні громадяни України, які придбали (оплатили) продукцію ТМ «M MIVA», що розповсюджується Організатором Акції, в період дії Акції та дотримались її офіційних правил. 

4.3. Будь-який покупець – фізична особа (див. п. 4.2.), який: – в період з 01 серпня до 29 грудня 2021 року (включно) придбав товар ТМ «M MIVA» на будь-яку суму з асортименту Організатора акції та/або його партнерів стає учасником Акції. Якщо покупець не виконав будь-яку з умов, він втрачає право брати участь в Акції. 

4.4. Проведення Акції не може порушувати нормальний режим роботи Організатора Акції. Учасники Акції зобов’язані дотримуватися вимог щодо безпеки та порядку.

4.5. У разі, якщо по чеку-переможцю, було проведене повернення товару, учасник Акції втрачає право на грошовий приз.

4.6. Учасники Акції мають право відмовитися від Подарунку – грошового призу  і при цьому не можуть вимагати заміни Подарунку на інший. Переможці не можуть передавати право на отримання Подарунку іншим особам.

4.7. Організатор Акції не несе обов’язку щодо відшкодування транспортних витрат Учасника, які понесені Учасником в період участі в Акції, в тому числі при отриманні Подарунку.

4.8. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фото- і кінозйомки за їхньою участю і на безкоштовне використання Організаторами їхніх прізвищ, імен, інших особистих даних, фотографій та зображень у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також розміщення в мережі Інтернет. 

4.9. Для отримання Подарунку Учасник зобов’язаний звернутися за телефоном особисто до Організатора у місячний термін з моменту проведення розіграшу. Надати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податку. 

4.10. Грошовий приз підлягає оподаткуванню. Організатор акції є, податковим агентом, відповідальним за сплату податку до бюджету. Відповідно сума до «виплати» Переможцю Акції буде зменшена на суму обов’язкових платежів до бюджету.

4.11. Учасники Акції дають згоду на те, що їх імена, фотографії, будь-які інші дані про них, включаючи  аудіо- та відеозаписи, можуть бути використані в телерадіопередачах, в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інших матеріалах тощо, у тому числі з рекламною метою, без будь-якої матеріальної винагороди та додаткового письмового погодження. Водночас учасники Акції дають згоду на інтерв’ю з їхньою участю під час та по закінченні Акції. Всі Учасники погоджуються з тим, що їхні дані, отримані під час проведення акції та занесені до бази даних, можуть у подальшому бути використані Організатором без будь-яких часових обмежень, у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень тощо. При цьому, усі авторські права на такі інтерв’ю та матеріали повністю належать Організатору. 

5. Умови проведення:

5.1. Детально з умовами Акції можна ознайомитися на сайті: https://miva.in.ua. Окрім того, інформацію про Акцію може бути поширено Організатором Акції в інший не заборонений законодавством спосіб.

6. Місце та дата проведення розіграшу:

6.1. Визначення переможця буде проводитись адресою: м. Київ, вул. Академіка Кримського 4а. 

6.2. Дата: 30 грудня 2021 року.

6.3. Про результати розіграшу буде оголошено на сторінках:

Facebook https://business.facebook.com/nanopromiva

Instagram https://www.instagram.com/miva.professional

шляхом направлення письмового повідомлення Переможцю.

7. Порядок вручення виграшу

7.1. Кошти можуть бути сплачені через відділення «Укрпошти» або через уповноважений банк,  або вручені особисто за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кримського 4а.

8. Інші умови

8.1. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Акції розглядаються уповноваженими представниками Організатора Акції.

8.2. Питання, що не передбачені цими Правилами і стосуються організації та проведення Акції, вирішуються уповноваженими представниками Організатора Акції.

8.3. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити ці Правила. Зміни та доповнення до Правил здійснюються шляхом їх внесення до тексту Правил, що розміщені на сайті за посиланням: https://miva.in.ua.

8.4. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції. 

8.5. Організатор не несе відповідальності у разі настання обставин непереборної сили таких, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території України, інші незалежні від волі Організатора Акції обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та впливають на її результати.

8.6. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання виграшу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, прострочення терміну звернення за виграшем, тощо). 

8.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести переписку з учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції чи будь-яких подібних питань щодо Акції. 

8.8. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним. 

8.9. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються їх виконувати. 

Кошик